Nowa firma - holding

Holding spółka

nowa-firma.com.pl


Holding

Jest to forma koncernu (spółka spółek), w której funkcje kierowania sprawuje spółka kapitałowa (towarzystwo holdingowe) z kapitałem ulokowanym w akcjach lub udziałach innych spółek. Spółka ta sama nic nie produkuje, ale kupuje akcje i zarządza akcjami opanowanego przez nią przedsiębiorstwa.

Działanie holdingu polega głównie na trzymaniu (hold - trzymać) akcji innych przedsiębiorstw, na piastowaniu nad nimi kontroli i zapewnienia sobie korzystnego obrotu udziałami (akcjami). Holding dąży do zupełnego opanowania przedsiębiorstwa, a jeżeli uznaje to za celowe także narzuca mu:

  • program produkcyjny,

  • kierunki rozwoju

  • planowanie przyszłości.

Kontroluje kapitały wielokrotnie wyższe od posiadanych dzięki temu, że przedsiębiorstwa wchodzące w jego skład mogą same sprawdzać różne przedsiębiorstwa poprzez posiadanie ich akcji.

Kierowanie holdingiem to w głównej mierze zarządzanie kapitałowe sprowadzające się do utrzymywania pakietu kontrolnego akcji (udziałów) oraz do rozporządzania ich udziałami. Dokładne rozwiązania w zakresie zarządzania są zależne od przyjętej formy holdingu i wynikających stąd powiązań (sprzężeń kapitałowych) pomiędzy spółką "matką", a spółkami "córkami".